Saturday, 13 August 2022, 05:10 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

SAVCI

:
P.II. B, kuskus papuánský.
:
P.II. A, delfín pobřežní, prodelfín malajský. Syns.: Stenella dubia attenuata, Stenella graffmani, Stenella malayana.
:
P.II. A, delfín Grayův
:
P.II. A, delfín pruhovaný, Syn.: Stenella caeruleoalba.
:
P.II. A, delfín kapverdský. Syns.: Stenella attenuata frontalis, Stenella pernettensis, Stenella plagiodon.
:
P.II. A, delfín dlouholebý, prodelfín dlouholebý. Syns.: Stenella microps, Stenella roseiventris.
:
P.II. A, delfín drsnozubý
:
P.I. A, prase zakrslé, prase trpasličí, kanec zakrslý
:
P.I. A, gibon siamang, siamang, gibon srostloprstý. Syn.: Hylobates syndactylus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Guatemala, C, marvenečník mexický
:
P.I. s jednou výjimkou P.II. B, tapírovití
:
P.I. A, tapír středoamerický
:
P.I. A, tapír čabrakový, tapír indický
:
P.I. A, tapír horský. Syn.: Tapirus roulinii.
:
P.II. B, tapír jihoamerický
:
P.II. A, nártoun západosundský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun celebeský, nártoun okatý, nártoun příšerný. Syn.: Tarsius tarsier. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun filipínský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, vorvaňovec Shepherdův. Tasmacetus mon.t.
:
jezevec americký. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.II. B, pekari bělobradý, tayassu bělobradý. Syn.: Tayassu albirostris.
:
P.II. s výjimkou P.I. A, pekariovití. Zahrnuje 3 druhy ve 3 rodech: Catagonus (příl. A), Pecari a Tayassu. Kromě druhu Pecari tajacu (pekari páskovaný) a jeho populací z Mexika a USA, které jsou neCITES.
:
P.III. Nepál, C, antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga
:
P.II. B, dželada. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, vakovlk, vlkovec psohlavý, vakovlk psohlavý, vlkoun zebří, vlkoun vačnatý, tasmánský tygr. P.e.
:
P.II. B, hulman stříbrný. Syns.: Presbytis cristata, Trachypithecus villosus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman Delacourův. Syn.: Trachypithecus francoisi delacouri. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman uzdičkový. Syn.: Presbytis francoisi. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman zlatý. Syns.: Presbytis geei, Semnopithecus geei. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman hantinhský. Syn.: Trachypithecus francoisi hatinhensis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman nilgirský, lenoop nilgirský. Syn.: Presbytis johnii, Semnopithecus johnii. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman laoský. Syn.: Trachypithecus francoisi laotum. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, hulman tmavý. Syn.: Presbytis obscura. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, hulman indočínský, Syn.: Presbytis phayrei. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kambodži, Číny a Indie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman chocholatý. Syn.: Presbytis pileata, Semnopithecus pileatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, hulman zlatohlavý. Syn.: Trachypithecus francoisi poliocephalus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman Shortridgeův. Syn.: Trachypithecus pileatus shortridgei. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, hulman. REGISTRUJÍ SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, hulman rudolící. Syns: Presbytis senex, Presbytis albinus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze Srí Lanky. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, medvěd brýlatý, medvěd brýlový. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. A, kapustňákovití
:
P.I. A, kapustňák jihoamerický
:
P.I. A, kapustňák širokonosý, kapustňák americký, lamantin
:
P.II. A, kapustňák senegalský
:
P.II. B, tana černohřbetá
:
P.II. B, tana obecná
:
P.II. B, tana štíhlá
:
P.II. B, tana jávská
:
P.II. B, tana malá