Saturday, 13 August 2022, 04:51 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

SAVCI

:
P.I. A, gibon černý. Syn.: Hylobates concolor. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon bělolící. Syn.: Hylobates gabriellae. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, outloň bengálský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, outloň váhavý. Syns.: Nycticebus javanicus, Nycticebus menagensis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, outloň malý. Syn.: Nycticebus intermedius. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kambodže a Laosu. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, outloň. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Kanada, B, mrož, mrož lední. Syn.: Rosmarus rosmarus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Grónska. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.III. Guatemala, C, jelenec viržinský, jelenec běloocasý (poddruh mayensis)
:
tuleň Rossův. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
ondatra. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Číny, Chorvatska, ČR, Maďarska, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Slovinska, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.I. A, klokan uzdičkový
:
P.I. A, klokan měsíčitopásý
:
P.I. A, orcela tuponosá, delfín tuponosý
:
P.I. A, orcela
:
P.II. A, kosatka dravá, kosatka velká, kosatka pravá. Syn.: Orcinus nanus, Orcinus glacialis.
:
P.I. A, chápan hnědý. Syns.: Lagothrix flavicauda, Lagothrix hendeei. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, přímorožec šavlorohý. Syn.: Oryx tao.
:
P.I. A, přímorožec arabský, přímorožec bělušina
:
lachtan hřivnatý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, komba velká. Syn.: Galago crassicaudatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, komba. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, ovce středoasijská, argali. S výjimkou poddruhů P.I A
:
P.I. A, argali tibetský
:
P.I. A argali turkestánský. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Kazachstánu.
:
P.II. B, ovce tlustorohá. Pouze populace v Mexiku, ostatní jsou neCITES.
:
P.I. A, ovce kruhorohá, poddruh ophion. Syn.: Ovis aries ophion.
:
P.II. B, ovce stepní, arkal. S výjimkou 1 poddruh v P.I. A.
:
P.II. B, ovce stepní. Syn.: Ovis orientalis bochariensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Uzbekistánu.
:
P.I. A, ovce stepní, arkal, poddruh vignei
:
P.I. A, jelenec pampový, jelen guazni. Syn.: Odocoileus bezoarticus.
:
tuleň grónský. Syn.: Phoca groenlandica. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.III. Indie, C, oviječ maskovaný, oviječ zakuklený
:
P.I. A, šimpanz bonobo, bonobo. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, šimpanz. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, šimpanz učenlivý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, lev. S výjimkou 1 poddruh v P.I. A. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Etiopie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, lev perský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, jaguár, jaguár americký. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, levhart, leopard. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, tygr, tygr lesní. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, antilopa čiru, orongo
:
P.II. B, pavián anubi, pavián maňarský, pavián zelený. Syn.: Papio hamadryas anubis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Libye. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B babuin. Syn.: Papio hamadryas cynocephalus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián pláštíkový, hamadryas. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián guinejský, pavián rudý. Syn.: Papio hamadryas papio. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guinei Bissau. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián čakma. Syn.: Papio hamadryas ursinus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Indie, C, oviječ skvrnitý, oviječ malajský, oviječ indický, musang. Syn.: Paradoxurus jorandensis.
:
P.III. Indie, C, oviječ tmavý
:
P.I. A, kočka mramorovaná. Syn.: Felis marmorata. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pekari páskovaný. Syn.: Tayassu tajacu. Kromě populace z Mexika a USA, které jsou neCITES.