Saturday, 13 August 2022, 05:17 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

SAVCI

:
P.II. B, makak formozský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak jávský, opice jávská. Syns.: Macaca cynomolgus, Macaca irus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Bangladéše a Indie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak červenolící. Syn.: Macaca speciosa. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak indočínský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Číny. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, paviánec tmavý. Syn.: Macaca maurus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak rhesus, rhesus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak vepří, opice vepří. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, paviánec chocholatý, makak chocholatý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak šedoramenný. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak jihomentawanský. Syn.: Macaca nemestrina pagensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak kápový. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, makak lví, makak vanderu, opice vousatá. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak bandar. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, makak. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, magot, makak magot. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Alžírska a Maroka. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak tibetský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, makak tonkinský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, bandikut králíkovitý, vakojezevec ušatý, bandikut králičí, bilby, dalgyte
:
P.I. A, bandikut běloocasý
:
P.I. A, dril. Syn.: Papio leucophaeus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, mandril, m. rýholící, duran pestrolící. Syn.: Papio sphinx. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, luskoun tlustoocasý, luskoun indický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun filipínský. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely).
:
P.II. B, luskoun obrovský, luskoun velký. Syns.: Phataginus gigantea, Smutsia gigantea
:
P.II. B, luskoun ostrovní, luskoun zadoindický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun krátkoocasý, pangolin, luskoun ušatý. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun
:
P.II. B, luskoun stepní, luskoun velkošupinatý. Syns.: Phataginus temminckii, Smutsia temminckii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Demokratické republiky Kongo.
:
P.II. B, luskoun dlouhoocasý. Syns.: Manis longicaudata, Phataginus tetradactyla, Uromanis tetradactyla
:
P.II. B, luskoun bělobřichý. Syn.: Phataginus tricuspis
:
P.III. Indie, C, svišť dlouhoocasý
:
P.III. Indie, C, svišť himalájský
:
sobol americký. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo o chovu.
:
P.III. Indie, C, charza žlutohrdlá, kuna charsa
:
P.III. Indie, C, kuna skalní, poddruh intermedia
:
P.III. Indie, C, charza jižní. Syn.: Martes flavigula gwatkinsii
:
kuna rybářská. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
sobol asijský. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Číny, Chorvatska, Korejské republiky, Polska, Ruska, Slovenska.
:
P.III. Guatemala, C, mazama červený poddruh cerasina Syn.: Mazama americana cerasina.
:
P.I. A, keporkak dlouhoploutvý, plejtvák keporkak, keporkak, plejtvák dlouhoploutvý, velryba keporkak, hrboun dlouholploutvý. Megaptera mon.t.
:
P.III. Botswana, C, medojed kapský, medojed
:
P.I. A, medvěd pyskatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, vorvaňovec severomořský, delfín vorvaňovitý, delfín dvouzubý, vorvaňovec Sowerbyův
:
P.II. A, vorvaňovec australský
:
P.II. A, vorvaňovec kalifornský
:
P.II. A, vorvaňovec tropický
:
P.II. A, vorvaňovec antilský, vorvaňovec Gervaisův, vorvaňovec evropský. Syn.: Mesoplodon gervaisi.
:
P.II. A, vorvaňovec japonský
:
P.II. A, vorvaňovec malý