Monday, 26 September 2022, 10:35 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

SAVCI

:
lachtan medvědí. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
B, veverka Pallasova.
:
P.I. A, klokánek pouštní, klokan stepní. P.e.
:
P.III. Indie, C, šakal obecný, vlk šakalovitý. Syn.: Thos aureus.
:
kojot. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.I.II. AB, vlk obecný. Poddruhy: Canis lupus rufus, Canis lupus niger a Canis lupus lycaon někdy uváděny jako druhy Canis rufus, (Canis rufus rufus, Canis rufus gregoryi, Canis rufus floridanus - p.e.), Canis niger, Canis lycaon. P.I. A, pouze populace z Bhútánu, Indie, Nepálu, Pákistánu, všechny ostatní populace jsou v P.II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo, syn.: Canis dingo a jsou neCITES. EU: všechny populace jsou v příl. A(!), kromě populací ze Španělska na sever od Duero a z Řecka na sever od 39. rovnoběžky, které jsou v příl. B. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Kyrgyzstánu, Turecka a Běloruska. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Bulharska, Číny, Kanady, České republiky, Grónska, Jordánska, Korejské republiky, Libanonu, Mexika, Moldavska, Norska, Pákistánu, Polska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Slovinska, Turecka a USA. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
:
A, vlček etiopský, liška habešská
:
P.I. A, velryba malá, velrybka malá. Mon.t.
:
P.I. A, koza šrouborohá. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Uzbekistánu.
:
P.I. A, serau čínský
:
P.I. A, serau červený
:
P.I. A, serau velký, s. sumaterský, serov. Syn.: Naemorhedus sumatraensis
:
P.I. A, serau himalájský
:
P.I. A, králík štětinatý
:
P.I.II. AB, karakal, rys karakal, rys stepní, rys severoamerický, rys pouštní. Syns.: Felis caracal, Lynx caracal. Pouze populace v Asii je v příl. P.I. A, ostatní jsou řazeny do P.II. B. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
bobr kanadský. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.I. A, pekari Wagnerův
:
P.II. B, kočka bornejská. Syn.: Pardofelis badia. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, kočka Temminckova. Syn.: Felis temminckii. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, malpovití. REGISTRUJÍ SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, malpa běločelá, m. jednobarevná, m. běloramenná. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, malpa hnědá, m. světlolící, m. Azarova, m. rohatá, m. hlavatá, apela. Syn.: Cebus griseus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, malpa kapucínská, malpa pižmová. Syn.: Cebus albifrons hypoleucus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Belize. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, malpa plačtivá. Syn.: Cebus nigrivittatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, malpa. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chocholatka Brookeova
:
P.II. B, chocholatka černohřbetá
:
P.I. A, chocholatka čabraková, chocholatka Jentinkova
:
P.II. B, chocholatka Ogilbyova
:
P.II. B, chocholatka žlutohřbetá
:
P.II. B, chocholatka páskovaná, chocholatka zebrovaná
:
P.II. A, plískavice strakatá, delfín Commersonův, delfín kuželohlavý
:
P.II. A, plískavice čilská
:
P.II. A, plískavice kapská, delfín kapský
:
P.II. A, plískavice novozélandská
:
P.II. A, plískavice
:
P.I.II. AB, nosorožec tuponosý, nosorožec širokohubý, nosorožec tuporohý, nosorožec bílý, n. bělorohý. Ceratotherium simum cottoni nosorožec bílý severní, Ceratotherium simum simum nosorožec bílý jižní. Pouze populace Ceratotherium simum simum v Jihoafrické republice a Svazijsku, výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných podmínek určení a obchodu s loveckými trofejemi jsou považovány za CITES II.B. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se i na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, nosorožec tuponosý, jižní forma. Pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku, výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných podmínek určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní populace exemplářů jsou považovány za CITES I A a obchod s nimi je dle toho regulován. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej štíhlý, m. žlutobřichý, m. kloboukatý. Syn.: Cercocebus galeritus agilis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej kouřový, mangabej obecný. Syn.: Cercocebus torquatus atys. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Ghany. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej žlutobřichý. Syn.: Cercocebus agilis chrysogaster, Cercocebus galeritus chrysogaster. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, mangabej chocholatý, pavián chocholatý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, mangabej. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej rudohlavý, m. obecný, m. bělokrký. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kočkodan bělohrdlý. Syn.: Cercopithecus mitis albogularis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kočkodan černolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Burundi. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kočkodan Campbellův. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kočkodan muido, kočkodan modrohubý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Středoafrické republiky. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kočkodan Dentův. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, kočkodan Dianin. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.