Tuesday, 6 December 2022, 08:18 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

administrátor

:
P.II. B, hroznýšek
:
P.I. A, krysa pobřežní
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, kotinga bělokřídlá. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, paježura Bartonova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie, Papui Nové Guinei.
:
P.II. B, paježura australská, paježura Bruijnova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
:
P.II. B, paježura
:
lachtan kalifornský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
lachtan japonský, p.e. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
lachtan galapážský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
užovka stromová. Syn.: Elaphe longissima. Dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syn.: Elaphe longissima.
:
P.II. B, (#4), keják (rod obsahuje přibližně 58 druhů cykasů ze Severní, Střední a Jižní Ameriky). U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4), s výjimkou druhů uvedených v příloze A. Čeleď Zamiaceae zahrnuje tyto rody: Ceratozamia (21 spp.), Dioon (13 spp.), Encephalartos (65 spp.), Chigua (2 spp.), Lepidozamia (2 spp.), Macrozamia (> 40 spp.), Microcycas (1 spp.) a Zamia (58 spp.). U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. A, vorvaňovec zobatý, vorvaňovec Cuvierův, delfín Cuvierův.
:
D, ještěrkovec Karstenův
:
D, ještěrkovec čtyřpásý
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, kruhoočko černouzdičkové. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, Syn.: Xerosicyos pubescens.
:
P.II. B
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, myš skalní, skálomyš tlustoocasá