Friday, 12 August 2022, 10:18 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

administrátor

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, delfín brazilský, delfín amazonský. Syn.: Sotalia brasiliensis.
:
P.I. A, delfín
:
P.I. A, delfín
:
P.I. A, delfín indočínský, delfín čínský. Syns.: Sotalia lentiginosa, Sotalia plumbea, Sotalia sinensis, Sousa borneensis.
:
P.I. A, delfín
:
P.I. A, delfín
:
P.I. A, delfín kamerunský
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, pes pralesní, pes lesní
:
P.II. B, tučňák brýlový
:
P.I. A, tučňák Humboldtův. REGISTRUJE SE.
:
P.I. A, hatérie
:
P.I. A, hatérie novozélandská
:
P.I. A, všechny druhy rodu Rhynchocephalia (hatérie), hatérie
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.III. Honduras, C, kuandu mexický. Syn.: Coendou mexicanus.
:
P.III. Uruguay, C, kuandu dlouhosrstý. Syns.: Coendou spinosus, Coendou paragayensis, Sphiggurus paragayensis.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kuskus manuský
:
P.II. B, kuskus skvrnitý, wangal, urus. Syn.: Phalanger maculatus.
:
P.II. B, kuskus papuánský.
:
P.II. B, orlík chocholatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlík andamanský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlík kinabalský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlík nikobarský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlík rudoprsý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlík. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, ropucha. (Původně zahrnut do rodu Nectophrynoides)
:
P.II. A, švihlík letní. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Lichtenštejnska a Švýcarska.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, orel africký. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orel horský
:
P.II. B, orel jávský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
:
P.II. B, orel proměnlivý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orel korunkatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orel. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Syn.: Nisaetus spp.
:
P.II. B, orel černobílý. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.