Tuesday, 6 December 2022, 08:46 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

administrátor

:
P.II. B, ara ararauna, ararauna. Syn.: Ara caninde
:
P.II. B, ara zelenokřídlý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Argentiny a Panamy. Syn.: Ara chloroptera
:
P.I. A, ara kaninda, ara modrá. REGISTRUJE SE
:
P.I. A, ara arakanga, arakanga. REGISTRUJE SE
:
P.I. A, ara vojenský, ara červenočelý. REGISTRUJE SE
:
P.I. A, ara červenouchý. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, ara malý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guayany. Syn.: Ara severa
:
P.I. II. AB, ara
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, arapaima velká
:
P.II. B, aratinga dlouhoocasý, papoušek dlouhoocasý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Uruguaye.
:
P.II. B, aratinga zlatočelý, papoušek zlatočelý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Argentiny.
:
P.II. B, aratinga zlatohlavý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech zemí. Syn.: Aratinga auricapilla
:
P.II. B, aratinga katusový, papoušek kaktusový
:
P.II. B, aratinga oranžovočelý, papoušek Petzův
:
P.II. B, aratinga zelenokřídlý, papoušek zelenokřídlý
:
P.II. B, aratinga červenolící, papoušek červenolící.
:
P.II. B, aratinga kubánský, papoušek kubánský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kuby.
:
P.II. B, aratinga rudočelý, papoušek Finschův, aratinga Finschův
:
P.II. B, aratinga zelený, papoušek mexický, aratinga horský
:
P.II. B, aratinga jandaj, papoušek jandaya. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, aratinga kropenatý, papoušek guayanský, aratinga bělooký
:
P.II. B, aratinga škraboškový, papoušek červenoškraboškový, aratinga červenoskvrnný
:
P.II. B, aratinga nana, papoušek jamajský, aratinga naholící
:
P.II. B, aratinga hnědohrdlý, papoušek hnědohrdlý
:
P.II. B, aratinga zlatý, papoušek zlatožlutý, papoušek sluneční, aratinga sluneční. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, aratinga
:
P.II. B, aratinga nikaragujský
:
P.II. B, aratinga skvrnitý, papoušek Waglerův, aratinga Waglerův
:
P.II. B, aratinga tmavohlavý, papoušek tmavohlavý
:
P.I. A, araukárie chilská, blahočet chilský (koniferní dřevina)
:
D, koroptev fokienská
:
P.II. B, kolibřík
:
P.III. Indie, C, binturong, oviječ binturong
:
P.II. B, poto zlatý. Syn.: Arctocebus calabarensis aureus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze Středoafrické republiky a Gabonské republiky. REGISTRUJE SE Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, poto bezocasý, poto zlatý, angwantibo, medvídek makiový, maki medvědovitý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Nigérie. REGISTRUJE SE Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, lachtan jihoamerický. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, lachtan Forsterův. Syn.: Arctocephalus australis forsteri. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, lachtan galapážský. Syn.: Arctocephalus australis galapagoensis. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, lachtan antarktický. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. A, lachtan ostrovní. Syn.: Arctophoca philippii. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, lachtan jihoafrický. Syn.: Arctocephalus tasmanicus. Má poddruh: Arctocephalus pusillus doriferus, lachtan australský. Syn.: Arctocephalus doriferus. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B (1 druh v P.I. , 2 druhy A), lachtan. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.I. A, lachtan guadelupský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, lachtan jižní. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
D, §3, medvědice lékařská
:
A, volavka bílá, Syns.: Casmerodius albus, Egretta alba. NEREGISTRUJE SE.
:
P.II. B, drop arabský. Syn.: Choriotis arabs
:
P.II. B, drop australský. Syn.: Choriotis australis