Moodle

You are not logged in. (Login)

logo

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Jedná se o mezinárodní úmluvu, jejímž cílem je zajistit, aby obchod s ohroženými druhy neohrožoval jejich přežití.

Praktická aplikace principů úmluvy CITES a prosazování přijatých opatření zahrnuje práci obrovského množství lidí - pracovníků státní správy, kontrolních orgánů, trestních orgánů i soudnictví.

Pro mnoho z těchto lidí nejsou případy související s úmluvou CITES běžnou součástí každodenní praxe. Účelem tohoto kurzu je pomoci širokému spektru státních složek prosazujících zákony, aby se lépe orientovaly v problematice úmluvy CITES a dokázaly účinně zasahovat proti nelegálním činnostem týkajícím se ohrožených druhů živočichů a rostlin.


Moduly kurzu

Tento kurz obsahuje dva moduly:

  • Modul I je e-kurz zaměřený na pracovníky institucí prosazujících zákon tj. policisty, celníky a inspektory, kteří se mohou setkat s vyšetřováním případů porušení úmluvy CITES. Je zpracován tak, aby obsahoval komplexní informace o úmluvě CITES a jejím fungování, specifické metody vyšetřování apod. Kurz obsahuje interaktivní rekapitulační testy a závěrečné prozkoušení.
  • Modul II (zatím nezveřejněn) je informativní blok určený pro státní zástupce a soudce, kteří se zabývají nebo v budoucnu mohou zabývat soudními případy porušení úmluvy CITES.

Dotazy

budova ČIŽPMáte-li jakékoli otázky týkající se tohoto e-kurzu či jeho obsahu, kontaktujte, prosím, oddělení kontroly CITES České inspekce životního prostředí:

Česká inspekce životního prostředí
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES
Na Břehu 267
190 00 Praha 9

Tel. 222 860 308
Fax. 222 860 227
e-mail: cites@cizp.cz
web: www.cizp.cz

Available Courses


Skip Skip CITES - kurz pro pracovníky státních institucí

CITES - kurz pro pracovníky státních institucí

Tento kurz je určen pro pracovníky státních institucí, kteří se zabývají či přichází do styku s úmluvou CITES, především pro celníky, policisty, inspektory životního prostředí, dále pak pro státní zástupce a soudce.
Použité zdroje:
  • výukový CD-ROM Sekretariátu CITES Interactive Training Course for Enforcement Officers and Information Module for Prosecutors and the Judiciary
  • vzdělávací moduly EU pro problematiku CITES vytvořené EU Trainer´s Group (projekt DG Justice)
  • výukové materiály České inspekce životního prostředí

logo ČIŽPKurz byl vytvořen Českou inspekcí životního prostředí, oddělením kontroly CITES

Zpracování kurzu bylo financováno Ministerstvem životního prostředílogo MŽP

Skip Main Menu